PS Videnscenters mål

PS Videnscenter beskriver selv sine mål således:

Skabe kurser og uddannelser til både fagfolk og privatpersoner, med ønsket om at opnå viden og indsigt som kan styrke mødet med den anden.

Skabe kurser og uddannelser som tager udgangspunkt i praksisnær viden.

Skabe rammer der indbyder til refleksion og udvikling.

Medvirke til at børn, unge og voksne, som har behov for støtte, mødes af personer med såvel faglige som personlige kompetencer.

Samarbejde med andre kursussteder, private og offentlige institutioner, med fælles fokus på kerneopgaven.